Ervaringsdeskundig 
 
Advies

mensenwerk met Mirnou

- Workshops en gastlessen vanuit ervaringsdeskundigheid en didactiek. 

Als omgangskunde docent weet ik mijn persoonlijke ervaringen als cliënt, patiënt en burger op een aantrekkelijke manier te verwerken in een ervaringsgerichte workshop. 

Lees meer

- Individuele begeleiding

Ben je op zoek naar een begeleider die jouw wensen respecteert? Een begeleider die kleinschalig is en blijft waardoor er echt tijd is voor jou als persoon? MensENwerk met Mirnou laat de regie bij jou. 

Lees meer


- Advies over het sociaal domein

Al mijn hele leven ben ik afhankelijk van zorg en ondersteuning. Dat maakt dat ik deskundig ben in vragen binnen het sociaal domein, denk hierbij aan; Persoons Gebonden Budget (PGB), Wet Langdurige Zorg (WLZ), Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO), Etc.

Lees meer