Ervaringsdeskundig 
 
Advies

U werkt binnen het Sociaal Domein

  • U werkt niet voor of namens die cliënt maar MET de cliënt. En toch kunnen werkdruk, bureaucratie of andere omstandigheden ervoor zorgen dat dit in de praktijk anders uit pakt.  
  • U heeft het gevoel dat u geen aansluiting vindt bij uw cliënt
  • U heeft het gevoel dat uw cliënt niet meewerkt 
  • De gestelde doelen worden niet behaald en u heeft het gevoel dat de casus vastloopt 

Herkent u bovenstaande items? Het zou kunnen zijn dat de cliënt (h)erkenning mist. Wellicht dat u vorderingen maakt in de casus wanneer u samenwerkt met een ervaringsdeskundige

Als maatschappelijk werker met ervaringsdeskundigheid kan ik de sleutel zijn die nodig is om daadwerkelijk "meters" te maken. Sparren met mij als ervaringsdeskundige zal u helpen om betere aansluiting te vinden bij uw cliënt. Enkele gesprekken samen voeren met uw cliënt kan ervoor zorgen dat uw cliënt op een andere manier geprikkeld wordt om verandering te brengen in een situatie. Denk bijvoorbeeld aan acceptatie van een lichamelijke beperking. Als "gezonde" hulpverlener kunt u erkennen dat de situatie moeilijk is maar herkenning zal de cliënt ervaren bij een ervaringsdeskundige. 

Wat kan ik betekenen voor jou als professional

  • Verzorgen van intervisie
  • Individueel consult met jou als professional 
  • Inzet als ervaringsdeskundige binnen jouw casus 

Beleidsadvies

De maatschappij is continu in ontwikkeling. Voornamelijk rondom het sociaal domein vinden er voortdurend veranderingen plaats. Een goede ontwikkeling is dat het beleid zo passend mogelijk wordt gemaakt bij de vraag van de burger. Burgers krijgen een grotere input bij het maken of herschrijven van beleid. Ook hierbij kan ik als ervaringsdeskundige van grote toegevoegde waarde zijn. Denk hierbij aan;

  • Advies over toegankelijkheid
  • Advies over aansluiten bij "de doelgroep"
  • Implementatie van nieuw beleid