Ervaringsdeskundig 
 
Advies

Ik ben Mirnou Baeten, een jonge vrouw met veel ambities

Een van mijn ambities is om een eigen onderneming te hebben waarmee ik mijn doel(en) nastreef. Mijn doel is om de inclusie van mensen met een beperking te bevorderen. 

Ik werd geboren in 1991 als een ‘gezonde’ baby. Mijn ontwikkeling ging snel en ik was heel alert op alles wat er om mij heen gebeurde. Ik rolde mijzelf snel om. Toen het moment kwam dat ik zou moeten gaan kruipen werd mijn spierziekte meer zichtbaar. Ik zakte steeds door mijn armen. ‘Ze zal wel even een tussenpauze nemen’ kreeg mijn moeder op het consultatiebureau te horen. Een tussenpauze past nu niet bij mij en was destijds ook een verkeerde inschatting. Omdat de ontwikkeling lichamelijk stagneerde is verder onderzoek gestart. Uit een spier-bioptie is gebleken dat ik SMA type 2 heb. Dit is een progressieve spierziekte en houdt onder andere in dat mijn spierweefsel over mijn gehele lichaam dunner wordt (atrofie). In de praktijk betekent dit dat ik steeds minder kracht heb en daardoor inlever op functionaliteit.

Ondanks deze beperking hebben mijn ouders en ik ernaar gestreefd een zo’n ‘normaal’ mogelijk leven te leiden. Ik ging naar een reguliere basisschool bij ons in het dorp. Mijn VMBO diploma heb ik op de Mytylschool gehaald. Ik verlangde daarna weer naar het reguliere onderwijs en heb daar dan ook mijn MBO en HBO opleiding afgerond. Ik ben HBO afgestudeerd als Maatschappelijk Werkster (2014) en 2e graad docent Omgangskunde (2015).

Alles wat ik vanaf toen ondernomen heb heeft altijd bijgedragen aan het bevorderen van mijn missie. Een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan en mag doen, waar gedacht wordt in mogelijkheden in plaats van beperkingen. Ik doe dit door mij in te zetten op twee speerpunten. 

1. Educatie aan een ieder die een bijdrage kan leveren aan inclusie. Denk aan werkgevers, zorgaanbieders, zorgfinanciers, zorgprofessionals, en jonge burgers.
2. Ondersteuning bieden aan burgers die mogelijk verloren (dreigen) te lopen in het doolhof van zorgland. 

Ik wens je veel leesplezier bij het bekijken van mijn website. Hopelijk ben je daarna net zo enthousiast als mij en neem je contact op met mij om nader kennis te maken. Samen zullen we dan kijken naar de mogelijkheden!

IMG_3651_edited
IMG_3681 - kopie
IMG_3706 - kopie
IMG_3707 - kopie
IMG_3769 - kopie
IMG_3787 - kopie
IMG_3800 - kopie