Ervaringsdeskundig 
 
Advies

Als professional werk ik samen met..

 

 

Logo-ContourdeTwern-RGB-groot
Logo-ContourdeTwern-RGB-groot
logo zorgbelang brabant-zeeland
logo zorgbelang brabant-zeeland
MEE de meentgroep
MEE de meentgroep
meedenkers popje
meedenkers popje
Realistenacademie
Realistenacademie
Stichting raket
Stichting raket


 

Meedenkers Tilburg

www.t-helpt.nl/meedenkers 

Sinds 2020 ben ik ook Meedenker in gemeente Tilburg. Deze taak is mij op mijn lijf  geschreven. Meedenkers is een project opgestart door gemeente Tilburg. Stichting MEE, Contour de Twern en Zorgbelang-Brabant zorgen voor de uitvoering. In het filmpje wordt uitgelegd wat een meedenker doet en hoe je gebruik kan maken van een meedenker. Om een meedenker te worden volg je eerst een training. Door de training is mijn kennis over het sociaal domein weer up to date.

Als projectbegeleider van meedenkers | Jeugd ben ik medeverantwoordelijk voor de werving en begeleiding van jonge meedenkers. Ook ondersteun ik de projectleider bij het ontwikkelen van een stabiele fundering van het project. Als meedenker word jij de coach voor jongeren in Tilburg die vragen hebben over o.a. wonen, werken, vrijetijd, sociale contacten, zorg, etc. Een meedenker biedt geen inhoudelijk begeleiding of behandeling. Een meedenker is de wegwijzer die samen met jou onderzoekt welke oplossing of ondersteuning bij jou past. Dat doen we door in gesprek te gaan met jou en / of mensen die voor jou belangrijk zijn. We stellen vragen over de situatie en formuleren samen met jou wat de vraag is. Daarna zullen we je helpen met het zoeken van een passende organisatie of persoon die jou verder kan helpen bij de oplossing. Soms heeft iemand alleen wat informatie en advies nodig, daarvoor kan je ook terecht bij de Meedenkers. We zijn er voor jou. Zo kort als kan en zo lang als moet. 

Als meedenker jongeren sta ik zo veel mogelijk in verbinding met de sociale kaart van Tilburg. Dit betekent dat ik actief organisaties bezoek die werken met of voor jongeren. We proberen hiermee een groot maar overzichtelijk netwerk te creëren zodat we jongeren zo passend mogelijke ondersteuning kunnen bieden. 

Zorgbelang Brabant-Zeeland

https://zorgbelang-brabant.nl/ 

Zorgbelang Brabant staat voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Door de verbinden factor te zijn tussen zorgaanbieders, zorgfinanciers, overheden en de cliënt zetten ze de zorgbehoefte en wensen van mensen centraal. De zorgbehoefte en wensen van mensen kunnen op verschillende manieren worden behartigd. Signaleren, inventariseren, verbinden, samenwerken, monitoren en ontwikkelen, Zorgbelang speelt hierin een belangrijke rol. 

Ik ondersteun de onafhankelijke cliënt ondersteuners van Zorgbelang bij uiteenlopende werkzaamheden. Voornamelijk bij vragen op het gebied van WLZ, WMO en zorg wordt mijn ondersteuning ingezet. Ik zoek uit wat de behoefte van cliënten zijn, ga opzoek naar mogelijkheden, onderzoek voorwaarden, verdiep me in wet en regelgeving, etc. 

 TOG 

https://togtilburg.nl

TOG behartigd collectief de belangen van mensen met een beperking. Ze zetten zich in voor inclusie en hebben veel kennis en ervaring binnen de doelgroep waarvoor ze zich inzetten. Het TOG bestaat al ruim 50 jaar en is daarom bekend onder de wat oudere Tilburger. TOG wil graag namens iedereen in de doelgroep kunnen spreken. Dat wil zeggen ook voor jongeren met een beperking. TOG heeft mij en Malou Vercammen - op jouw mogelijkheden vertrouwen, gevraagd om hulp. Als professionals met ervaring zijn we onderzoek gestart waar de behoefte van onze jonge Tilburgers met een beperking liggen. We hebben kritisch naar het huidige aanbod van het TOG gekeken en hebben onze visie en de behoefte van de doelgroep gecombineerd in een adviesrapport. Hieruit is een plan van aanpak voortgekomen waarmee we samen met het TOG ons verder gaan ontwikkelen in 2022. Twee speerpunten zijn hierbij op de voorgrond.

  1. fysieke toegankelijkheid
  2. Bewustwording 

Binnen het TOG zet ik me in om wat meer jonge vrijwilligers te werven. Daarnaast denk ik mee over het communicatieplan intern en ondersteun ik externe partijen die een beroep doen op de kennis van TOG en zijn vrijwilligers. Ik ben met mijn project 't Plenkske een samenwerking aangegaan met het TOG. Ons netwerk, missie en visie vullen elkaar goed aan in het realiseren van een toegankelijk Tilburg. 

Meer over 't Plenkske is te lezen op de nieuwsite van het TOG. Klik hier


De realistenacademie 2.0

https://realistenacademie2-0.nl/

Vanaf oktober 2021 volg ik een opleiding vanuit de realistenacademie 2.0 om een gecertificeerde Realist te worden. Een Realist zet zich in voor een inclusieve arbeidsmarkt. Dit doen we door voorlichting, training en advies te geven over werken met een arbeidsbeperking. Dit doen we op scholen en in het bedrijfsleven. Ik heb na mijn opleiding zelf ervaren hoe ingewikkeld het vinden van een baan kan zijn wanneer je kampt met uiteenlopende uitdagingen. Uitdagingen die voor werkgevers soms onoverwinnelijk lijken te zijn. Persoonlijk voelde ik altijd al 1-0 achterstand wanneer ik ging solliciteren. Buiten het feit dat ik net als iedereen mijn competenties moest bewijzen voelde ik nog meer druk om te bewijzen dat mijn handicap geen beperking op de werkvloer hoeft te zijn. Sterker nog, uit onderzoek is gebleken dat een inclusieve werkvloer een zeer positieve invloed heeft om verschillende aspecten van een bedrijf. Denk hierbij aan werkplezier, verantwoordelijkheidsgevoel, ziekteverzuim en teambuilding. Toen ik hoorde dat de realistenacademie deze missie en visie met mij deelde heb ik mijn agenda vrij gemaakt om een echte realist te worden!


Stichting Raket

http://www.raket.info

Stichting Raket is opgericht door Nik van Hoogstraten. Zijn persoonlijke verhaal leest u op de website van Raket. Door zijn persoonlijke verhaal heeft Nik een visie en een missie. Mensen met een beperking verdienen een eerlijke plek op de arbeidsmarkt. Waarbij de talenten op de voorgrond staan. Ik heb zelf ervaren hoe moeilijk het is om met een beperking op de arbeidsmarkt te participeren. Soms terecht, helaas vaker onterecht. Daarom zet ik me vanaf januari 2018 samen met stichting Raket in voor arbeidsparticipatie in Nederland. Samen met de vrijwilligers streven we ernaar om de beeldvorming bij ondernemers, de politiek en de maatschappij positief te beïnvloeden.