Ervaringsdeskundig 
 
Advies

Als professional werk ik samen met..

  • Opentop dagbesteding
  • Stichting raket
  • Logo-ContourdeTwern-RGB-groot
  • MEE de meentgroep

Stichting Raket

http://www.raket.info

Stichting Raket is opgericht door Nik van Hoogstraten. Zijn persoonlijke verhaal leest u op de website van Raket. Door zijn persoonlijke verhaal heeft Nik een visie en een missie. Mensen met een beperking verdienen een eerlijke plek op de arbeidsmarkt. Waarbij de talenten op de voorgrond staan. Ik heb zelf ervaren hoe moeilijk het is om met een beperking op de arbeidsmarkt te participeren. Soms terecht, helaas vaker onterecht. Daarom zet ik me vanaf januari 2018 samen met stichting Raket in voor arbeidsparticipatie in Nederland.

Mijn rol binnen de stichting is vrijwilligerscoördinator. Ik vind verbinding belangrijk en streef er dan ook naar dat iedere vrijwilliger zich betrokken en nuttig voelt bij Raket. Overal is ruimte voor ontwikkeling. Samen met de vrijwilligers streven we ernaar om de beeldvorming bij ondernemers, de politiek en de maatschappij positief te beïnvloeden.

Op en Top dagbesteding

http://www.op-en-top-dagbesteding.nl

Arbeidsparticipatie kan je op verschillende manieren bewerkstelligen. Het is helaas niet altijd mogelijk om met een beperking binnen de reguliere arbeidsmarkt te participeren. Dat wil niet zeggen dat je talenten onbenut moeten blijven en dat je niet kan streven naar een zo passend mogelijke werkplek. Dat doet Op en Top dagbesteding. De toppers van onze dagbesteding werken bij lokale en reguliere bedrijven in gemeente Loon op Zand. Ze worden in hun werkzaamheden begeleid door een van onze enthousiaste medewerkers. Op deze manier streven we een win-win situatie na. Onze toppers maken zich nuttig binnen de reguliere maatschappij en doen werkzaamheden die aansluiten bij hun talent en ambities. We zijn dienstverlenend aan de ondernemers waarbij de werkzaamheden uitgevoerd worden.

“Bent u enthousiast geworden over onze Dagbesteding en wilt u graag gebruik maken van onze dienstverlening, dan is een passende indicatie gewenst. Hier kunt u zelf voor zorgen, maar indien u hierbij ondersteuning wenst, dan kunt u een beroep doen op Mirnou. Mirnou is afgestudeerd maatschappelijk werkster en heeft ervaring met het aanvragen van PGB. Naast de begeleiding en ondersteuning die de Toppers bij de dagelijkse werkzaamheden krijgen van de vaste begeleiding, kunnen er hulpvragen spelen waarbij extra en individuele aandacht nodig is. Binnen de mogelijkheden die Mirnou heeft, kunnen onze Toppers bij haar terecht met deze hulpvragen. Dit kunnen praktische hulpvragen zijn (bijv. klok kijken / rekenen / lezen / ect), maar ook persoonlijke/sociale hulpvragen (accepteren van de beperking / sociale interacties / hoe om te gaan met…). Mirnou heeft zelf een spierziekte en weet als geen ander hoe het is om te leven met een beperking. Vanuit haar bedrijf ‘MensENwerk met Mirnou’ verzorgt ze bovenstaande diensten. Daarnaast laat Mirnou door middel van workshops (beginnende) professionals kennis maken met passende manieren van communicatie en bejegening richting mensen met uiteen lopende beperkingen.”

Contour de Twern

http://www.contourdetwern.nl

Contour de Twern is een maatschappelijke organisatie die ook als doel heeft om iedere burger mee te laten tellen, zelfredzaamheid / samenredzaamheid te vergroten en ieder burger mee te laten doen. Ook bij Contour de Twern ben ik gestart als vrijwilliger in 2018 omdat ik mezelf nuttig wilde maken. Inmiddels werk ik met veel plezier bij het Vrijwilligerspunt Zuid-West. Ik draag er zorg voor dat mensen in de wijk die vrijwilligerswerk willen doen voorzien worden van de juiste informatie en vacatures. Ondernemers die op zoek zijn naar een vrijwilliger kunnen ook terecht bij het Vrijwilligerspunt. Ik plaats samen met mijn collega’s vacatures in de vacaturebank en ben daarmee de schakel tussen vraag en aanbod.

Sinds 2020 ben ik ook Meedenker bij Contour de Twern. Deze taak is mij op mijn lijf  geschreven. Meedenkers is een samenwerkingsverband tussen gemeente Tilburg, stichting MEE en Contour de Twern. In het filmpje wordt uitgelegd wat een meedenker doet en hoe je gebruik kan maken van een meedenker. Om een meedenker te worden volg je eerst een training. Door de training is mijn kennis over het sociaal domein weer up to date. 

MEE de meent groep

https://www.meedemeentgroep.nl

De visie en missie van stichting MEE sluit volledig aan bij mijn persoonlijke doelen. Sinds 2020 wordt ik als ervaringsdeskundige ingezet bij MEE. Ik ondersteun en adviseer bij zowel individuele casussen als trainingen van MEE. Trainingen kunnen bijvoorbeeld gegeven worden aan collegae uit het werkveld. Daarnaast wordt ik als ervaringsdeskundige van MEE uitgenodigd om mee te denken over beleid binnen gemeente Tilburg.