Ervaringsdeskundig 
 
Advies

Het sociale domein

Wanneer je zorg nodig hebt krijg je te maken met "het sociaal domein". Het sociaal domein is een verzamelnaam van taken die de gemeente heeft om zo passend mogelijke hulp te bieden aan de burgers. Een aantal voorbeelden zijn;

  • De juiste hulpmiddelen verstrekken (WMO)
  • Ouders passende ondersteuning bieden bij het opvoeden van kinderen (jeugdwet)
  • Ondersteunen bij het zoeken naar passend werk (Participatiewet)

Iedere gemeente vult dit in op zijn eigen manier maar zal zich wel moeten houden aan de wet en regelgeving die hieraan gekoppeld is. Zo mogen de beslissingen niet in strijd zijn met het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. 

Er zijn uiteenlopende redenen waarom je te maken krijgt met "het sociaal domein". Uit ervaring weet ik dat het vermoeiend, frustrerend, zenuwslopend en ingewikkeld kan zijn om de juiste zorg te krijgen. Dit hoef je niet alleen te doen. Er zijn verschillende manieren om ondersteuning hierbij te ontvangen. Gemeenten zijn verplicht gratis, onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden. Echter is deze ondersteuning vaak kortdurend, te algemeen en gericht op specifieke hulpvragen.

MensENwerk met Mirnou pakt het anders aan!*

  • Langdurig
  • Persoonlijk
  • ECHT onafhankelijk. Geen dubbele agenda, ik ben er voor jou!
  • Dichtbij of op afstand

*Deze dienst is vaak in combinatie met individuele begeleiding. Bekijk mijn tarieven voor de mogelijkheden en kosten.